Læserbrev: Vilkårlige besparelser vil ramme borgerne

Økonomien er under pres i de sjællandske kommuner. Flere kommuner er i pengenød og skal i den kommende tid finde besparelser på de vedtagne budgetter. Senest har borgmesteren i Odsherred Kommune, Karina Vincentz (N), meddelt at Odsherred Kommune nu slår bremserne i og indfører ansættelsesstop i den centrale administration. Det vil helt sikkert betyde serviceforringelserne for borgerne – færre ansatte giver længere behandlings- og svar tider, og borgerne vil ikke altid kunne få fat på en medarbejder. Det er ellers en af borgmesterens mærkesager.

Et er, at udmeldingerne har givet uro blandt mine HK-medlemmer, fordi de naturligvis er bekymret for, hvad fremtiden bringer. Og at de simpelthen ikke kan rende stærkere! Færre kolleger vil nemlig med sikkerhed også betyde flere arbejdsopgaver og give et endnu mere presset arbejdsmiljø blandt de ansatte, hvilket er dybt bekymrende.

Andet er, at et deciderede ansættelsesstop ikke fjerner de helt rimelige behov, borgerne har for at få vejledning, råd og hjælp fra kommunen. Borgerne skal selvfølgelig stadig have deres lovbestemte ydelser. At kommunen, så oveni sparer på de tilbud, som kunne hjælpe borgerne til at blive selvforsørgende – her tænker jeg på for eksempel mentorordninger og uddannelseshjælp – gør ikke de udsatte borgeres retssikkerhed bedre. Og et helt vilkårligt og ukoordineret stop for ansættelser vil bare gøre ydelserne til borgerne endnu dårligere.

Odsherred Kommune har fået lavet en analyse, som skulle vise, at der er for mange administrative ansatte. Men den analyse giver langtfra et retvisende billede af virkeligheden. For kommunen har brugt en såkaldt regnskabsmetode, der kun omhandler de centralt konterede administrationsudgifter på hovedkonto 6 til analysen. Havde kommunen i stedet brugt den såkaldte personalemetode, der fanger både de centralt og decentralt konterede udgifter, ville konklusionen være, at Odsherred har lavere administrationsudgifter end landsgennemsnittet.

Og ifølge Indenrigs- og Boligministeriet, der i deres analyse medtager de samlede administrationsudgifter, ligger Odsherred Kommunes administrationsudgifter på samme niveau som i sammenlignelige kommuner.

Hvem det er, man først møder i kommunen – for eksempel i borgerservice eller på jobcentret? Jo, det er en administrativ ansat. Og hvem mon sikrer, at IT fungerer, at der udbetales ydelser til borgerne, og at politikerne får ordentlige sagsfremstillinger? Det er en administrativ ansat, og de ansatte er båret af en høj grad af faglighed og er en væsentlig del af fundamentet for kommunens velfærd.

I 85 % af tilfældene har de administrative ansatte direkte borgerkontakt. Store og kraftige besparelser på det administrative område er altså ikke uden konsekvenser. De vil kunne mærkes på servicen og kvaliteten for borgerne i Odsherred. Jeg savner, at borgmesteren og byrådet tager ansvar for deres beslutninger og fortæller borgerne, at spareøvelsen altså vil få betydelige konsekvenser.

HK vil til enhver tid indgå i et konstruktivt samarbejde om forandringer og udvikling af Odsherred kommune, så der kan blive lagt langsigtede planer for udviklingen, herunder kvaliteten af serviceydelserne til glæde for dem, vi er sat i verden for at have fokus på – nemlig borgerne. HK byder gerne borgmesteren på kaffe i den anledning.

Michael Rosenberg

Afdelingssektorformand – HK/Kommunal

Guldborgsundcentret 6, 4800 Nykøbing Falster