Kurven er knækket

Omlægning af specialundervisning i Odsherred ser ud til at virke

– Det ser ud til at virke. Ser ud til, at vi er ved at knække den opadgående kurve. Godt for det.

Siger Hanne Pigonska, formand for Odsherred Kommunes børne-, unge- og undervisningsudvalg.

Effekten af et halvt års målrettet indsats med omlægning af specialundervisningen er ved at tegne sig.

– Vi har haft en meget høj andel af børn i specialtilbud og har sat ind med diverse støtte for at se, om vi kan integrere disse elever bedre i folkeskolen, fortæller Hanne Pigonska, efter at udvalget har gjort status på omlægningen.

»I den milde ende«

Hanne Pigonska siger, at det handler om børn med udfordringer i det, hun betegner som ’den milde ende’:

– Vi ser det som et plus for alle, det der nu gøres. Både for det enkelte udfordrede barn og for de øvrige i klassen, for med omlægningen signaleres også, at vi ønsker, at skolen skal være så rummelig som mulig til gavn for flest mulige.

Der arbejdes på at sikre, at alle børn oplever at have en plads i fællesskabet.