Kummerlige toiletter på strandene

Foto: Preben Moth

Der er 23 offentlige toiletter i Odsherred og langt de fleste, 19, befinder sig ved strandene.

Her er 15 af dem bogstaveligt talt i en kummerlig tilstand, og hvis blot de fem mest prioriterede skulle renoveres, vil det koste 3,79 mio. kr., vurderer Center for Miljø og Teknik, på dagsordenen for Miljø- og Klimaudvalgets møde tirsdag den 15. september.

Økonomiudvalget har imidlertid kun afsat 1,5 mio. kr. til opgaven.

Det beløb rækker kun til tre af de fem. Toilettet ved Overby foreslås nedrevet og der opføres et nyt, pris 1.145.000 kr., toilettet ved Vraget, hvor der er behov for en totalrenovering, pris 120.000 kr. samt et pilotprojekt med et nyt låsesystem pris 235.000 kr.

Det årlige driftsbudget til toiletterne står ikke mål med de faktiske udgifter til løbende vedligehold og udbedringer inkl. hærværk.

Der blev i 2018 lavet en rapport over nødvendige udbedringer og vedligeholdelsesopgaver, men mange af disse er endnu ikke udført. Siden rapporten fra 2018 er der stødt flere forhold til, som bør udbedres.

Center for Miljø og Teknik har pt. ikke en opgørelse over disse forhold, og det anslås, at det vil koste 50.000 kr. at få et overblik.

Drift omfatter bl.a. udbedring af hærværk, slid, akutte/nødvendige opgaver, låseservice mv.

Eksempelvis blev toilettet på Algade raseret af hærværk i sommeren 2019 og renoveret for omkring 50.000 kr. i 2020.

På Nordstrand kunne automatiske SMS-låse i starten af sæson 2020 ikke åbnes pga. forvitring foranlediget af salt og sand.

SMS-låsene har vist sig ikke at være brugervenlige og løbende vedligehold af dem er dyrt. Ydermere oplyser Politiet, på baggrund af to anmeldelser foretaget af Center for Miljø og Teknik om hærværk på toiletterne i Algade, at de ikke har mulighed for at efterforske hærværk på toiletter til trods for SMS-lås. Politiet kan til dels anbefale udendørs videoovervågning i stedet for.

Det tidligere nævnte pilotprojekt handler om at finde et nyt låsesystem. Et online låsesystem med aktivitetslog over besøgende, vil lette administrationen af toiletterne og give et mere nuanceret billede af besøgstal på bl.a. strandene. Det er håbet, at det på sigt kan være et bedre alternativ til SMS-lås og de ældre chiplåse.