Kultur er også business

Et nyt ben, som vi har manglet. Sådan kaldte Henrik Andersen, formand for Odsherred Erhvervsforum, den sjette styregruppe, som foreningen har nedsat. Ordene faldt på et opstartsmøde for den nye gruppe, som omhandler kunst, kultur og turisme. Mødet foregik i Anneberg Kulturpark og samlede 35 aktører fra kultur- og erhvervslivet.

– Det er vigtig, at vi får kulturen med i erhvervsforum. Vi går på tværs, og gruppen skal derfor sammensættes bredt. Vi kan mange ting, hvis vi bruger hinanden, sagde Henrik Andersen.

Odsherred Erhvervsforums fem andre styregrupper omhandler detail, håndværk, lokale fødevarer, industri og liberale erhverv. Formændene for grupperne er med i Odsherred Erhvervsforums bestyrelse.

På mødet var der en række oplæg. Poul Offersen, formand for detailgruppen, kunne personligt godt tænke sig mere aktivitet på havnen i Nykøbing.

– Men lad mig bare slå fast, at intet kommer af sig selv. Jeg er sikker på, at der kan være langt mere synergi mellem detailhandel og kunstlivet, sagde Poul Offersen.

Anders Munch, formand for foreningen Musik og Kultur i Odsherred (MOKIO), fuldtidsmusiker og tidligere salgschef, fortalte om den hurtige beslutningsproces,der gjorde det muligt i år at arrangere koncerter i Helenehaven i Højby under corona-restriktionerne. MOKIO har omkring 30 frivillige og er en non-profit forening.

– Vi samarbejder med overnatningsstederne, som også sælger vores billetter. Der er gode muligheder i et samarbejde med turismen, sagde Anders Munch.

Kåre Dyvekær, formand for Destination Sjællands bestyrelse og indehaver af Sommerland Sjælland, roste initiativet.

– Det er super godt at der sker en koordinering af indsatsen, for der er mange små aktører. Sommerland er ikke noget uden, at der noget udenom os. Vi skal involvere os i det, som foregår. Hvis der ikke er en by med kunst og kultur, så er der måske ikke så mange sommerhusgæster, og så vil det også gå ud over Sommerland, argumenterede Kåre Dyvekær.

Leder af Odsherred Teater Simon Vagn Jensen understregede, at kulturaktørerne i Odsherred er meget forskellige.

– I Odsherred er du simpelthen nødt til at forholde dig til et væld af målgrupper, og det kræver samarbejde, og derfor er det rigtig godt med den nye gruppe i erhvervsforum, sagde Simon Vagn Jensen.

Konsulent i Odsherred Erhvervsforum, Britt Gran- ager-Simonsen, er meget tilfreds med opstartsmødet, som også bød på nye indmeldelser i foreningen, som har omkring 350 medlemmer.

– Vi fik samlet et bredt udsnit af store og mindre aktører fra både kultur og erhverv. Vi fik dannet en styregruppe bestående af ni personer, og Anders Munch har tilbudt styregruppen at fungere som formand. Gruppen tager fat på sit arbejde senere i denne måned, siger Britt Granager-Simonsen.