Konkurrence skal give flere kreative bud på teater-byggeri

Det er et særsyn, at der nu skal udskrives arkitektkonkurrence på et byggeri i Odsherred, som det er tilfældet med Odsherred Teaters nye teatersal og udformning af et helhedsudtryk for teatret i Algade.

Normalt anvendte udbudsform i Odsherred er total-entreprisen. Akademisk Arkitektforening anbefaler netop arkitektkonkurrencen, fordi der kommer nye løsninger, som bygherren ikke havde tænkt på; forskellige løsninger på samme udfordring; uvildige fagdommere.

Kulturchef Eva Ormstrup, Odsherred Kommune, der står for den overordnede byggeproces, er enig.

– Vi vil gerne have flere løsningsmuligheder. Det er en lidt sjov opgave, fordi der skal arbejdes videre ud fra den del af teatret, som allerede er færdigt – caféen, foyeren og prøvesalen; udfordringen er at tegne alt det sammen med en ny teatersal, facaden, passagen og bagsiden ud mod p-pladsen. Der er flere udfordringer, end hvis man skal bygge nyt på bar mark. Der er mange flere greb, der skal tages, siger Eva Ormstrup til dagbladet Nordvestnyt.

– Derfor vil det være interessant at se flere spændende, kreative arkitekt-løsninger, mener kulturchefen.

Kommunen har købt det tidligere Irma-supermarked og bekostet størstedelen af den foreløbige ombygning, og teatret lejer sig ind. Som led i konstitueringsaftalen har Odsherred Byråd afsat 10 mio. kr. til næste etape, der har et budget på 35 mio. kr. Der er også tilsagn fra Realdania og A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, der hver giver 10 mio. kr., samt fem mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Teaterchef Simon Vagn Jensen og kulturchef Eva Ormstrup er med hjælp fra en rådgiver ved at udarbejde materialet til konkurrencen, og det forventes færdigt i januar.

Ifølge arkitektforeningen tager en arkitektkonkurrence typisk et år: Først udarbejdelse af plan-grundlaget, afklaring af økonomi, placering, størrelse, formulering af program og valg af dommere. Selve konkurrencen varer fire-seks måneder.