Klokken 20 fik de piller og blev overladt til sig selv