Jublende film-år

Allerede før året er omme er der solgt 7.000 flere billetter i Vig Bio end
i 2011.