Integrationsråd reddet med én stemme

En stemme skilte vandende, da DF forlangte afstemning om Integrationsrådets fortsatte eksistens.

Foto: Marianne Nielsen