Ingen svar på kommunal svartid

Foto: Foto: Kirsten Ellebæk
Bureaukrati og sagsmapper. Kirsten Ellebæk
Bureaukrati og sagsmapper. Kirsten Ellebæk Foto: Kirsten Ellebæk

Der findes ikke statistisk materiale på antallet af henvendelser og svartider i Odsherred Kommune.

Sådan lyder det i en redegørelse, som forvaltningen har udarbejdet til økonomiudvalget, som tirsdag så nærmere på sagen.

Helge Fredslund (V) havde ønsket at få en svartid på borgerhenvendelser, men ovenstående svar tilfredsstillede ham ikke. Det sagde han til Nordvestnyt lørdag.

Udvalget tog orienteringen fra forvaltningen til efterretning,

– Der er ikke nogen fast konklusion i forhold til den fremtidige praksis, men der er en opmærksomhed på det fra byrådets og direktionens side, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Økonomiudvalget diskuterede også, om forvaltningen i tilstrækkelig grad får registreret henvendelserne til kommunen.

– På jobcentret og vedrørende byggesager kan man hurtigt finde oplysninger. Når vi kigger på de konkrete klager over sagsbehandlingstider, så ser vi engang imellem, at der sker fejl, så folk må vente længere tid end hvad der er rimeligt. Det bliver der taget fat på de konkrete områder. Men for mit eget vedkommende ville jeg være bekymret, hvis vi skal bruge en eller to medarbejdere til at registrere det hele. Men der er plads til forbedringer, og det tog direktionen med fra mødet med økonomiudvalget, siger han.