Højby takker sin ildsjæl nummer et

Odsherred Påskønner: I 12 år har Ole Nielsen slidt og slæbt, skubbet på og trukket læsset for at gøre Højby til et bedre sted at bo.

Populær formand siger farvel efter 12 år på posten
Foto: Per Christensen

Højby: “ Vi i bestyrelsen for Højby Lokalråd kender en person, der knokler for at stable aktiviteter på benene, og det er vores formand Ole Nielsen, der i snart 12 år som formand har stået i spidsen for, at der er kommet mange nye tiltag i Højby. Derfor vil vi gerne indstille Ole til prisen "Odsherred påskønner 2022", for Ole er en meget ihærdig ildsjæl, der fra dag ét han tiltrådte i lokalrådet som formand, har været primus motor i næsten alt, hvad der er gjort af tiltag her i Højby til glæde for både borgere og turister i de sidste godt 11 år. Ole er ihærdig, idérig, udholdende, energisk og trods modstand kæmper videre for at få løst opgaverne på allerbedste vis”

Sådan skriver Højby Lokalråd i sin indstilling til Odsherred Påskønner om den snart afgående formand. Og han er en kandidat, der bliver svær at komme udenom. Listen over hans indsatser er nærmest endeløs. Hele projektet omkring Højby Sø lige fra naturgenopretning til handicapvenlige stier og informationsfoldere har han arbejdet for og med i årevis. Da Højby Erhvervsforening blev nedlagt i 2017, var Ole straks klar til, at Højby Lokalråd overtog de opgaver, erhvervsforeningen havde haft til gavn for hele byen, f.eks. fastelavnsfest, juletræsfest, nytårskur, flagallé mv. Han står bag den gennemgribende renovering af Karl Åge Riget skulpturen, som Højby Lokalråd har overtaget fra Højby Erhvervsforening, og den nyindkøbte julebelysning med juletræer med energibesparende led lys, der er monteret i lysmasterne langs alle byens indfaldsveje og hovedfærdselsårer. Han var med til at få genopført en ny hal, da den gamle brændte, og han har sørget for tryghedsmøder i Borren, og arbejder lige til det sidste på et projekt, der skal omdanne den gamle vandbeholder på Ellingebjerg til et kulturhus, der kan bruges til koncerter, foredrag, udstillinger mv. Nu skal projektet tilrettes i henhold til tilladelsen, og der skal søges fondsmidler til at gennemføre det store projekt til gavn og glæde i hele det nordlige Odsherred.

Ole er flyttet fra Højby sammen med sin hustru, og har derfor valgt ikke at fortsætte sit enorme arbejde i lokalrådet. Men hans indsatser vil kunne ses og være til gavn for Højby i mange, mange år fremover.

Ole Nielsen har sat sig dybe spor i og omkring Højby gennem sin utrættelige indsats for området. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen