Grønt minister-lys til genforenings-fejring

Foto: Per Christensen