Fra 2023 nyt affaldssystem

Nye affaldsbeholdere indføres – men først om to år.

Odsherred Kommune skal have et nyt affaldssystem i 2023.

Odsherred Kommune får i 2023 et nyt affaldssystem.

Tålmod er en dyd, hvis man har travlt med at få sorteret sit husholdningsaffald mere miljø-rigtigt. Ganske vist vedtog miljø-og klimaudvalget tirsdag en model med 240 liter beholdere til den fremtidige husstandsindsamling af papir, pap, glas, metal, plast og fødevarekartoner ved både helsårs- og sommerhuse, men denne ordning kan næppe træde i kraft før efteråret 2023.