Forvirret vej mod nye væresteder frustrerer psykisk sårbare borgere