Foreninger rammes af ny bygge-udfordring

Byggeri: I tre uger kan spejlsalen og lokale 2 i Asnæs-Grevinge Hallen ikke bruges – væggen til svømmehallen skal udskiftes på grund af råd og fugt.

Der er opstået en ny udfordring i forbindelse med renoveringen af Asnæs Svømmehal: Ved udskiftning af vægbeklædningen ind mod Asnæs-Grevinge Hallen er der fundet råd i lægte-skelettet og fugt i isoleringen, og brandvæggen skal nu udskiftes, oplyser projektleder Poul Malmvig Sørensen, Odsherred Kommune.