Flere penge til Frømandskorpset

Frømandskorpset bliver styrket i det netop offentliggjorte forsvarsforlig.

Antallet af patruljer ved Frømandskorpset i Kongsøre skal forøges fremgår det af side 20 i forligsteksten.

Dermed får Odsherred Kommune alligevel flere statslige arbejdspladser, efter at være forbigået i de to første udflytningsrunder.

Det fremgår ikke af forligs-teksten hvor mange arbejdspladser, der bliver tale om.