Et nyt erhvervsudvalg nedsættes

I 2019 vedtog byrådet en erhvervsstrategi efter en række møder med det lokale erhvervsliv.  Et nyt udvalg skal sikre dialogen mellem erhvervsfolk, politikere og embedsmænd.  Foto: Stefan Andreasen
I 2019 vedtog byrådet en erhvervsstrategi efter en række møder med det lokale erhvervsliv. Et nyt udvalg skal sikre dialogen mellem erhvervsfolk, politikere og embedsmænd. Foto: Stefan Andreasen

I de senere år har byrådet nedsat en række særlige §17,4-udvalg. Emnerne har handlet om FGU, kriminalitetsforebyggelse og den grønne omstilling. I forbindelse med budgetforliget er partierne så blevet enige om at nedsætte yderligere et §17,4-udvalg, der skal tage sig af erhvervskoordineringen.

Budgettet er lige nu i høring, og det skal førstebehandles i byrådet i aften.

Et §17,4-udvalg er et midlertidigt udvalg, som byrådet i henhold til styrelsesloven kan vælge at nedsætte.

– Vi synes, der er et behov for, at politikere, erhvervsliv og administration kommer tættere på hinanden, og de kommer til at sidde i udvalget. Udvalget vil blandt andet kunne komme med indstillinger til økonomiudvalget om, hvilke indsatser der skal løftes. Udvalget skal ikke behandle enkeltsager, men det vil meget tæt følge målsætningerne i den erhvervsstrategi, som blev besluttet sidste år, siger borgmester Thomas A delskov (S)

For nogle år siden havde byrådet en repræsentation i det daværende Odsherred Erhvervsråds bestyrelse. Men med rådets nedlæggelse og etableringen af Odsherred Erhvervsforum forsvandt var denne model ikke længere aktuel. Thomas Adelskov afviser dog, at det nye erhvervskoordinationsudvalg kan sammenlignes med det tidligere erhvervsråd.

– Det nye udvalg er kommunalt. Det er ikke det gamle erhvervsråd, vi har genoplivet. Vi får nu et dialogforum. Fordelen ved et §17,4-udvalg er, at vi kan involvere personer og foreninger udenfor rådhuset, så vi kan få endnu flere input, siger Thomas Adelskov.