Enhedslisten isoleret i byrådet

Enhedslisten blev end ikke inviteret med til budgetforhandlingerne i august. Forhandlingerne endte med et forlig mellem de øvrige partier. Odsherred Byråd havde budgettet til førstebehandling tirsdag aften, og her beklagede Kim Mariegaard (EL), at Enhedslisten ikke var blevet inddraget i den politiske proces. Han vurderede, at budgettet var blevet til »bag lukkede døre«. Men den udlægning afviste borgmester Thomas Adelskov (S), som henviste til, at budgetprocessen var indledt i december 2015. At Enhedslisten ikke var inviteret med til gruppeformændenes forhandlinger, skyldtes ifølge borgmesteren, at partiet havde afvist at deltage i de vanskelige spareøvelser tidligere på året, blandt andet lukningen af skolen i Herrestrup.