Endnu ingen »personalemæssige konsekvenser«

Direktionens redegørelse for »hemmeligt underskud« undervejs.