Efterlyser svar om PFOS fra miljøministeriet

Kommune og forsyningsselskab efterlyser svar på, hvordan de skal håndtere PFOS og miljøfremmede stoffer i spildevand.

Der er fundet spor af PFOS i Sidinge Nordkanal og kommunen ønsker Miljømoinisteriets vurdering af, om fundet kan kategoriseres som værende et vilkår i dansk vandmiljø. Foto: Marianne Nielsen