Diesel eller fyringsolie har forurenet regnvandsbassin

En uges efterforskning uden opklaring

Der er fundet olieforurening i en af Odsherred Forsynings regnvandsbassiner.

En driftsmedarbejder fra forsyningsselskabet kunne i går konstatere, at regnvandsbassinet på Granlyvej i Fårevejle Kirkeby var stærkt olieforurenet.

»Der er sket et større udslip af diesel eller fyringsolie, som via områdets regnvandsledninger er endt i regnvandsbassinet, til skade for vandmiljø og dyreliv«, oplyser forsyningsdirektør Fanny Villadsen til Nordvestnyt.

Odsherreds Kommunes miljøvagt gik efterfølgende straks i gang, beredskabet og en slamsuger blev rekvireret, og der blev udlagt spærreballon i bassinets udløb, så forureningen ikke kunne fortsætte videre ud i drænkanalerne.

Slamsugeren fik suget oliefilmen på vandet op og transporteret væk som miljøfarligt affald.

Samtidig er der taget vandprøver fra byens kloak- og regnvandssystem, ligesom der er taget prøver fra bassinet og udløbet til drænkanalerne, så omfanget af skaderne kan fastslås.

Såfremt brinkerne på bassinet har taget skade, skal disse muligvis også renses op, og noget af jorden graves af.

Kildesporing i gang

Grandlyvej er en sidevej til Adelers Alle i udkanten af Fårevejle Kirkeby i retning mod stationsbyen, og Odsherred Kommune er nu i gang med kildeopsporing, for at fastslå hvor forureningen kommer fra, og sikre at den ikke fortsætter.

Ifølge forsyningsdirektøren er søgefeltet indtil videre indsnævret til få ejendomme på Adelers Alle.

Hvis det lykkes kommunen at finde kilden, kan der udstedes et påbud til grundejeren.

– Der må under ingen omstændigheder ledes olie/diesel ud i kloaksystemet, og da slet ikke via regnvandsbrønden. Der kan naturligvis være tale om et uheld, men hvis en grundejer har haft kendskab til udledningen, og ikke reageret, er det helt uacceptabel adfærd. Det kan blive en meget bekostelig affære, at få renset hele regnvandssystemet og bassinet op, siger Fanny Villadsen.