Det behøver ikke handle om politik

Børne-, unge og uddannelsesudvalget vil have sat nye succeskriterier for udvalgets arbejde.