Debat: Tungnemme politikere er et demokratisk problem

Kurt Sørensen, Algade 32, Nykøbing

Borgerne i Odsherred har fået en demokratisk udfordring. Ved seneste byrådsmøde stemte et flertal af politikerne for at en norsk discountkæde nu kan slå sig ned i et storslået åbent landskab ved en vigtig indfaldsvej til kommunens nordlige del, til trods for at befolkning og erhvervsliv er inderligt imod. Og det er langt fra første gang man står i den situation, at kommunalpolitikerne gerne går investorers og spekulanters ærinde, frem for at følge vælgernes ønsker.

Ved sidste kommunalvalg mistede det største parti således borgmesterposten af den årsag, og alt tyder nu på, at nye vælgervandringer er i færd med at underminere det aktuelle byrådsflertal, akkurat som det ifgl meningsmålinger sker på landsplan. Tilliden til politikerne er hastigt dalende.

Med den seneste beslutning tilsidesætter et magtfuldkomment byråd samtidig egne vedtagne erhvervsplaner og risikerer at lukke eksisterende dagligvarebutikker i andre omtåder. Politikerne går aktivt ind for at den norske koncern fordobler antallet af butikker i Odsherred fra 2 til 4. I forvejen har kommunen et betænkeligt stort antal discountmarkeder i forhold til indbyggertallet.

Et antal mindre partier i byrådet har imidlertid stemt imod denne situation og vil givetvis høste utilfredse vælgere ved næste kommunalvalg. Politikerleden er udtalt. Og samtidig banker andre spekulative investorer på hos de siddende politikere for at sikre plads for landskabsødelæggende og forurenende projekter med gylle og solceller, som byrådsflertallet allerede har vist positiv interesse. Mistilliden til politikerne vokser hastigt.

Odsherred har fået et pinligt demokratisk problem, fordi borgerne synes de har fortjent mere lydhøre repræsentanter i kommunalbestyrelsen.