Debat: Solcellepark

Jeppe Ravn, Nygade 19, 4560 Vig, Byrådsmedlem Enhedslisten

Enhedslisten har gået i spidsen for den grønne omstilling og en reduktion af CO2 på 70% inden 2030. men det betyder ikke at vi støtter at solcelleparker placeres i det åbne land. I det konkrete tilfælde på begge sider af rute 21 på Lammefjorden. Dele af arealet burde udlægges som våd/naturområde men er i lokalplanen blevet inddraget til solcellepark. Som Geopark mener vi at Odsherred kommune har et særligt ansvar for at oprette og bevare naturområder. I Enhedslisten mener vi at solcelleanlæg skal installeres på tagene af bygninger, både offentlige og private erhvervsbygninger. Vi mener heller ikke at solcelleparker skal fylde ret meget i den danske elforsyning. Solceller har en del forsyningsmæssige ulemper. Deres kapacitet er størst i dagtimerne og lig nul i de mørke timer, det betyder også at kapaciteten er meget ringe eller ikke eksisterende i vintermånederne. De har altså modsat vindmøller stor kapacitet når behovet er lille og lille eller ingen kapacitet når behovet er stort. En solcellepark af den størrelse vil kun i meget begrænset omfang bidrage til forbrugernes og vores fjernvarmecentralers energibehov. Et antal vindmøller med samme kapacitet give en betydelig bedre forsyningssikkerhed ovenikøbet med en væsentlig lavere omkostning pr. produceret Kilowatt-time.

I Odsherred får vi altså spoleret et naturområde og vi får ikke en bedre forsyningssikkerhed.

Vi vil ikke forsøge at modsætte os en høring af forslaget til lokalplan, men vi håber at vi med udgangspunkt i den indkomne høringssvar, kan få en reel debat om lokalplanforslaget og byrådet ikke bare pr. automatik. stemmer forslaget igennem. I Enhedslisten vil vi først tage endelig stilling til lokalplanforslaget efter høringsfasen. Men vi er på forhånd meget skeptiske overfor forslaget.