Debat: Opret Odsherreds Ting for borgerindflydelse

Københavns kommune får nu som det første i landet et borgerting – og det bør også overvejes i Odsherred. Problemet her er politikernes magtfuldkommenhed, hvor man kun lytter til vælgerne hvert fjerde år og ellers synes borgerne blot er til besvær og forsinker beslutningsprocessen.

En begrundelse for at oprette borgerting er, at partiorganisationer har stadig færre medlemmer og dermed beskeden indflydelse på valgte byrådspolitikere. Partier repræsenterer kun i mindre grad kommunens borgere, der hellere organiserer sig i foreninger vedrørende klima, miljø, byfornyelse, lokalhistorie, bygningsbevaring, idræt osv. Og her er problemet at politikerne ikke orker at lytte til sådanne foreninger.

Et andet problem er at man politisk hellere lytter til kommunens højtbetalte embedsfolk, som anses for at være eksperter i kraft aflønningen, men ofte er uden kendskab til kommunen og som de ikke selv bor i. Embedsfolk er pr definition uengagerede i lokale anliggender – i modsætning til borgerne.

Ideen med borgerting er at det skal have reel indflydelse på den kommunale politik. Dets beslutninger skal respekteres af byrådet. Det skal have mindst ligeså mange medlemmer som kommunalbestyrelsen og altså være et parallelt rådgivende organ hertil.

Tør vi i Odsherred udvide demokratiet og skabe Odsherreds Ting? Netop her lå engang landets første demokratiske parlament Isøre Ting ved Nakke. Her havde vi herredstinget på Stokkebjerg, hvor “stokkemændene” voterede. Tør politikere afgive magt og lytte alvorligt til deres borgere?

Kurt Sørensen

Algade 32

Nykøbing