Debat: Kommunen mangler borgervenlig kulturpolitik

Det er tankevækkende, at samtidig med at den siddende kommunalbestyrelse i Odsherred har nedlagt det hidtidige kulturudvalg og dertil hørende samarbejde med kulturelle foreninger, opstår blandt borgerne et kulturelt oprør. Senest har et par debatindlæg slået til lyd for at kunstmuseet i Asnæs bevares. Hvorfor skal samlingerne her flyttes til Nykøbing?

Svaret er formentlig at byrådspolitikere efterhånden er blevet kulturløse. Ansvaret for kommunens kulturliv er blevet uddelegeret til foretagender som Museum Vestsjælland og Geopark Odsherred og til bestyrelsesmedlemmer her som slet ikke er hjemmehørende i kommunen. Et fremmed konsulentfirma har foreslået at oprette et museumsfyrtårn i Nykøbing, der skal markedsføre Odsherred, og den tanke har byrådet så tiltrådt, fordi en gammel skolebygning i købstaden er blevet tom og ledig og nu skal anvendes til dette formål. Her skal både kunstmuseum og kulturmuseum samles som en central administrativ og økonomisk enhed. Det menes at være en rationel løsning på alle problemer, som tillige betyder at hidtidige museumsbygninger kan sælges og berige kommunekassen. Det har politikere om embedsfolk bestemt, fordi de ikke længere har egne kulturelle visioner for kommunen.

Det er heller ikke faldet byrådet ind at inddrage borgerne og eksisterende kunst-, museums- og lokalhistoriske foreninger i beslutningerne. Engagerede borgere er til besvær og har alt for mange sær-interesser. Og spørgsmålet om fx lokale museer i Asnæs, Nykøbing, Rørvig, Plejerup, Højby, Vallekilde osv, som hver fortæller egnens kunst- og kulturhistorie, er slet ikke på dagsordenen, selv om det vil være det eneste rigtige i et vældigt turistområde som Odsherred. Sådanne mindre museer ville i det daglige kunne passes gratis af frivillige borgere på linje med fx genbrugsbutikker. Mig bekendt er de eneste der går ind for en decentral museums-model konservative og måske radikale politikere. Et kultur-oprør fra borgerne er tiltrængt! Gerne fulgt op af kraftige salutter, der kan få en slumrende kommunalbestyrelse til vågne op.

Kurt Sørensen

Algade 32

Nykøbing