Debat: Fem kæmpe vindmøller tæt ved Hagested

Holbæk kommune påtænker, at opfører Holbæk Nord Vindpark med 5 store kæmpe vindmøller på 180 meter i Audebo Plantage. Vindmøllerne vil påvirke Hagested, Audebo og sommerhusområdet ved Grevinge Kanalvej og de omkringliggende ejendomme, da store vindmøller laver mest lavfrekvent støj. Lavfrekvent støj er blevet sammenlignet med den rungen, man fornemmer i kroppen, når en lastbil i nærheden står i tomgang. Lavfrekvent støj fra en stor vindmølle kan i modsætning til en højere toner rejse flere kilometer gennem luften, og den har let ved at trænge ind i huse. Lavfrekvent støj kan høres 3 km væk. Hvis man vil være helt sikker på at undgå støj fra store vindmøller, skal man bo mindst 1.400 meter eller helt op til 3.500 meter væk. Tyske læger kræver stop af vindmøller indenfor 3 km fra beboelse. Lavfrekvent støj opleves som en konstant brummen, som kan give stress og søvnproblemer for beboerne i området og dermed vil det være skadeligt for helbredet med vindmøller i Audebo Plantage. I det skriftlige materiale om Holbæk Nord Vindpark, står der at der vil være støjoverskridelser og skyggekast på ejendomme i området, hvor vindmøllerne skal opstilles. Støjen bliver værre, jo større vindmøllerne er.

Vindmøller udgør et stort miljøproblem, fordi vingerne ikke kan genbruges, og fordi vingerne afgiver mikroplast til naturen. Vindmøllevinger er lavet af glasfiber, som igen er lavet af isotoper og polioler som er en mikroskopisk del af olieproduktionen. Det vil sige, at der skal raffineres mellem 8.000 og 11.000 tons råolie minimum for at producere en vindmøllevinge. Derudover mister en vinge i drift eller stillestående 0,2 procent af sin vægt hver måned i gennemsnit, og dette falder ned som mikroplast. Hvad værre er så vil vindmøllerne blive opstillet tæt på kysten ved Audebo dæmning, hvor klimaet med et saltindhold på 3,5 promille i nedbøren, øger slitagen på vingerne med 40%. Alt det mikroplast som vil falde ned i Audebo Plantage og omegn vil have store konsekvenser for naturen og dyrelivet.

Det er et faktum at vindmøllevinger ikke kan genbruges. Derfor bliver vingerne knust til granulat og blandet i cementproduktionen, og det udgør en giftig cocktail som isopoliol, risin og det ekstremt farlige Bisphenol A, som er så giftigt og farligt, at EU har forbudt det. I Danmark er stoffet uønsket (bare ikke i den grønne omstilling). Denne miljøbombe begraver vi under vores kornmarker og i vores betonvægge. Alt kan åbenbart lade sig gøre, når bare vi tænker grønt.

Grøn omstilling er efter min mening, når vindmøller eller solceller erstattes af træer og anden grøn beplantning. Det har en gavnlig indflydelse på klimaet og reducerer global opvarmning. Derfor kan træer og anden grøn beplantning i en vis udstrækning kompensere for udledning af CO₂ i forbindelse med fossilt fremstillet el. Så hvis man planter flere træer og andet grønt, så kan man reducere antal solcelle- og vindmølleparker på land. Det vil have stor folkelig støtte. Det er efter min mening helt galt, at der skal fældes 3,3 hektar fredskov der hvor de 5 vindmøller i Audebo Plantage skal opstilles. Derfor vil de 5 vindmøller have en skadelig effekt på naboerne, dyrelivet og vores klima.

Anja Møller Hansen

Mandsbjergvej 1B

Gundestrup

4571 Grevinge