Debat: Et utrolig ideforladt forslag om super-museum

Debat: Det er et utroligt idefattigt forslag som fremlægges fra Museum Vestsjælland vedrørende et såkaldt super-museum for Odsherred på den gamle Grundtvigsskole i Nykøbing. Hvis man håbede at den samlede flok af museumsfolk i organisationen kunne præstere noget opsigtsvækkende, tager man grundigt fejl. Her er kun forslag til ombygning og indretning af eksisterende lokaler – til kontorer, kulturelle mødesteder, arbejdende værksteder – samt en gymnastiksal til såkaldte basisudstillinger. Det er mere af samme pærevælling, hvormed man hidtil har søgt at tiltrække publikum, med meget ringe resultat.

Hovednummeret er et forslag om at opføre en helt ny bygning, som skal rumme vandreudstllinger med kunst og kulturhistoriske genstande fra bl.a Nationalmuseet. Og dermed siger man direkte, at det ny museum som Odsherred kommune skal finansiere, ikke skal fortælle de besøgende om det Odsherred hvor de befinder sig – skønt det netop er hvad fastboende og feriefolk efterspørger allermest, ifgl Kulturministeriets og Realdanias store turisme-undersøgelse.

At man ikke ønsker at beskæftige sig med den lokale kunst- og kulturhistorie, er måske forståeligt, fordi man i de forløbne 10 år har bevist at man intet kender til Odsherred og heller ikke har evnet at fremlægge ny forskning. En styregruppe fra museet og Geoparken skal nu fremlægge en “visionsrapport” som udgangspunkt for at hente fondsmidler udefra. Og det lyder allerede søvndyssende.

Et oplagt spørgsmål melder sig efter Museum Vestsjællands armodige ideer: Skal et nyt super-museum ikke fortælle Odsherreds fantastiske historie gennem tiderne? Bronzealderen? Vikingetiden? Middelalderen? Eller om kunstens, bygningkunstens og miljøernes rigdom? Hvad skal vi med sådanne uvidende og fantasiløse museumsfolk i Odsherred? Disse spørgsmål må byrådets politikere besvare, inden der bevilges flere penge til det åbenlyst fallerede foretagende.

Kurt Sørensen

Algade 32 Nykøbing