Debat: Børnenes tarv – en løsning

En løsning på udfordringen med at få fjernet røde minestrimler fra skolernes legepladser og forhindre at de kommer igen, samt mindske arbejdsbyrden for den travle administration og byrådet, og spare penge på alt fra legepladsinspektører til tung og dyr forvaltning, kunne være at plante træer.

Træer findes i hobetal i skovbørnehaver, som er meget populære mange steder. De kræver mig bekendt ikke legepladsinspektion og dyr administration og dermed har vi sparet rigeligt med penge til at købe træer.

Dertil skal lægges,at det er en rigtig fin og fremsynet aktivitet at plante træer med børnene. Der er masser af læring i at plante, beskytte, vande og følge med i træets udvikling mens det er lille. Nogle træer vil ikke kunne klare al den kærlighed de kære børnehavebørn vil vise dem, men selv det er der læring i og så vil jeg tro, at der er penge nok til et par træer ekstra, så børnene kan få lov at øve sig lidt mere.

Når træerne vokser op sammen med børnene eller omvendt vil de yde skygge på legeområdet og i skolegården. Så sparer vi solsegl og træstolper behandlet med ting jeg helst ikke vil vide hvad er samt arbejdsløn mm. Træerne vil samle co2 fra atmosfæren, lagre kulstof i jorden og det er der også masser af læring i samtidig med at det er godt for klimaet. Dertil kan vi lægge at træerne vil øge biodiversiteten og læring om fugle, insekter mm. vil kunne udfylde mange naturfagstimer. Om alt går vel, vil børnene også få et tættere forhold til naturen, når de følger træernes vækst og en dag kan komme tilbage med deres børn og fortælle dem, hvad de lavede da de gik i skole og børnehave mens børnene klatrer rundt i træerne, laver tovbaner, huler mm.

Når vi er i gang kan vi også plante frugtbuske, frugttræer og andre spiselige planter, så børnene kan udforske naturens spisekammer. Det har de god tid til nu om dage, hvor mange børn har lange dage på deres legepladser.

De steder hvor der ofte står vand på legepladserne kan vi plante noget der fordamper store mængder vand, så vi kan spare omkostningstung kloakering.

Når træerne en dag skal beskæres eller fældes kan de faldne kæmper forsyne legepladsen med nye oplevelser, bålhygge og meget mere.

Om ovenstående besparelser er store nok til at ansætte flere pædagoger ved jeg ikke, men det var det første sted jeg ville bruge det økonomiske frirum.

Slutteligt vil det være mig en glæde at plante træer med mit barn i børnehaven og jeg skal gerne tage et udtjent legeredskab med rød minestrimmel med mig når jeg går hjem.

Jeg skal også gerne kigge til træerne sammen med børnene en halv times tid hver 14 dag når jeg henter eller afleverer. Og sommerferien….. ja mon ikke det kunne være en hyggelig aktivitet at gå en tur ned til træerne i børnehaven og se om de har det godt eller trænger til en tår vand.

Det eneste jeg ikke har lyst til er at involvere andre end børnene, deres forældre og skolebestyrelsen i ovenstående ideer, for så er jeg bange for at løsningen godt kan blive unødvendigt dyr og kompliceret.

Dybest set burde det faktum at jeg som forældre afleverer mit barn i institutionen dagligt være kontrol nok.

Morten Lerstrup Hylleberg

Under Himlen 7

Egebjerg

4500 Nykøbing