Debat: Amalievej 10 – Ejer var orienteret

Peter Ellegaard Larsen, formand for Grundejerforeningen Sophie-Amalie, Amalievej 3 – 5, 4581 Rørvig

I fredagens udgave af Nordvestnyt fremfører Henning Viby, at det er en nabo der har klaget, og at han intet har hørt fra grundejerforeningen, og at alt foregår uden om dem. Dette stemmer ikke overens med virkeligheden. Det var ikke en nabo, som klagede, men grundejerforeningen.

Allerede 15. februar 2021, en måned efter at byggetilladelsen var givet, informerede grundejerforeningen sine medlemmer, incl. Henning Viby, om indholdet i grundejerforeningens klage til Planklagenævnet!

Ved den årlige generalforsamling, som blev afholdt sidst i maj måned 2021, deltog Henning Viby sammen med datteren. Af referatet fremgår " Henning, ejer af nr. 10, fortalte lidt om byggeriet. Der udspandt sig en debat hvorunder flere udtrykte utilfredshed og stor undren over, at kommunen har givet byggetilladelse der, efter manges opfattelse, er i strid med lokalplanen". På dette tidspunkt var kun jordarbejdet igangsat – så hvis der var vilje til at overveje bebyggelsens form og omfang, kunne det være sket på dette tidspunkt.

Ved generalforsamlingen 2022 handlede en stor del af generalforsamlingen om, hvordan og hvor meget huset afveg fra lokalplanen.

Henning Viby burde kunne huske orienteringen til grundejerforeningens medlemmer, og de 2 generalforsamlinger, hvor byggeriet i begge tilfælde blev livligt diskuteret.