Cykelsti balancerer behov hos både markfirben og sommerhusgæster

For og imod: Borgermøde skød gang i en større undersøgelse, der skal afdække alverdens fordele og ulemper ved en cykelsti på Odden.

Cykelsti balancerer behov hos både markfirben og sommerhusgæster

Sommerhusejerne var mødt talstærkt op. Men de var ikke alle enige om, hvilken løsning der er den bedste. Foto: Pia Larsen

Markfirben, flagermus, nikkende kobjælder, cyklister og københavnere i sommerhuse. Der er mange, der skal tages hensyn til, når der skal laves en cykelsti. Derfor havde Vejdirektoratet inviteret til borger- og informationsmøde i Odden Forsamlingshus torsdag aften. Knap 100 personer var mødt op for at blive klogere og give deres meninger til kende.

For dem er der mange af. Meningerne. Om hvorvidt cykelstien skal ligge på den nordlige eller den sydlige del af Oddenvej. Vejdirektoratet mente, det skulle være syd, men 750 sommerhusejere har skrevet under på, at de synes, det skal være nord. Og det mener man også fra flere politiske partier i Odsherred Kommune, som har talt med de omkringboende.

– Vi er så mange, der har fortalt jer, at det er en dårlig ide at lave en cykelsti på den sydlige side af Oddenvej. Hvorfor bliver I så ved med at arbejde videre med den løsning, spurgte Stig Ørntoft, en af de fremmødte modstandere af Vejdirektoratets oprindeligt foreslåede placering af stien.

– Vi undersøger alle muligheder. Både en dobbeltrettet cykelsti på den nordlige side og på den sydlige side, enkeltrettede stier i begge sider og forskellige varianter, sagde afdelingsleder Maria Lønsmand Sande fra Vejdirektoratet.

– Vi er nødt til at lave ligeværdige undersøgelser af alle muligheder. Vores ambition er at finde den bedst mulige løsning, der afvejer alle de mange hensyn, der er at tage, og vi har noteret os alle de input, I kommer med, sagde hun.

Var cyklet til fra Randers

Også formanden for Dansk Cykelforbund, Jens Peter Hansen, var mødt op for at give sit besyv med. Han var cyklet helt fra Randers-området og havde taget færgen over til Odden for at være med. Han var ikke overraskende varm tilhænger af cykelstien, men bekymrede sig meget om, hvordan man laver stien så sikker som mulig for de kommende brugere.

Og det er helt klart at lave den på den nordlige side af Oddenvej, mente både han og Hanne Caldron, lokal byrådspolitiker for Nyt Odsherred.

– Samtidig kan vi på nordsiden lave Danmarks smukkeste cykelsti og uden af cyklisterne skal krydse vejen, sagde hun.

Vejdirektoratet understregede, at man lige nu er på så tidligt og undersøgende et stadium, at der ikke var mange svar at komme med på konkrete spørgsmål. Men at man altid kunne tage kontakt, ligesom de ville tage imod henvendelser hele vejen i processen, som er lang endnu.

Kommunen vil samarbejde

En konkret god ting kom der dog ud af mødet. Afdelingsleder Michael Bay fra Odsherred Kommune var tilstede, og da han hørte, at der var ønsker om, at Vejdirektoratets cykelsti kunne blive ført nogle få hundrede meter længere hen forbi Præstegårdsvej, så den kobler på stien direkte ind til Havnebyen, lovede han, at kommunen ville se nærmere på mulighederne for at gå ind i et samarbejde og sørge for cykelsti det sidste lille stykke.

– Især hvis Vejdirektoratet ser velvilligt på vores indsendte ansøgning om tildeling af midler til at lave lokale cykelstier for, sagde han skælmsk og fik stor opbakning og klapsalver fra salen.

Michael Bay kunne desuden oplyse, at politikerne i Odsherred Kommune allerede har diskuteret problemet med manglende cykelstier i området, og at man er meget interesseret i at få flere i det nordlige område.

– Man har en ambition om, at der skal være cykelsti fra færge til færge – altså fra Odden og til Rørvig, sagde han.

Vejdirektoratets folk går nu i gang med det undersøgende arbejde og vil i det næste lille års tid samle informationer ind. I det tidlige forår 2024 vil man atter indkalde til borgermøde og fortælle om, hvad man har fundet ud af.

Hvem der konkret skal tage stilling til, hvilken af de fremlagte løsninger, der skal vælges i den sidste ende, hersker der lidt usikkerhed om. Projektet er nemlig allerede besluttet politisk, ligesom midlerne til at finansiere det også er afsat. Normalt vil en miljøkonsekvensundersøgelse laves, før man når så langt. Så processen foregår lidt bagvendt i denne sag, forklarede Maria Lønsmand Sande, som dog var ret sikker på, at uanset hvad, så bliver der lavet en cykelsti på Odden i en eller anden form.

Sagen kort

I 2020 besluttede et flertal i Folketinget at der skal laves flere cykelstier rundt i landet.

Formålet er, at man vil have flere til at cykle. Både i det daglige på job og i skole men også turismecyklisme.

Derfor blev der sat en pulje penge af til formålet, og man har blandt andet vedtaget at lave tre kilometer cykelsti langs Oddenvej fra Præstevænget til Løvevej.

Da der uventet dukkede en række miljømæssige hensyn op, der måtte tages, har Vejdirektoratet nu igangsat en miljøkonsekvensvurdering – det, der i gamle dage hed en VVM-undersøgelse.

Knap 100 deltagere var mødt op til kaffe og kage og informationer om den nye cykelsti. Foto: Pia Larsen