Byfesten er kommet for at blive – se billederne

Fælles morgenbord, stjernetræf og halfest blev en succes i Hørve. Byen fester igen om et år.

Foto: Per Buurgaard Christensen, Margrethe Groth Frederiksen