Brugerråd savner afklaring på fremtidens brug af aktivitetshus

Odsherred Kommune og den nye ejer af Højbygård har aftalt, at Højby Aktivitetscenter også i fremtiden kan bruges af foreningerne. Men der mangler afklaring på, hvordan det skal foregå, mener brugerrådet.

Brugerråd savner afklaring på fremtidens brug af aktivitetshus

31 foreninger og klubber har deres aktiviteter i Højby Aktivitetscenter på Højbygård. Men hvordan skal det fungere, når der rykker nye beboere ind på Højbygård. Foto: Stefan Andreasen

Odsherred Kommune har solgt Højbygård på Højby Hovedgade til ejendomsudvikler Thomas Ruhoff, København – det er dog en betingelse, at de foreninger, der benytter Højby Aktivitetscenter, også kan gøre brug af samlingsstedet i fremtiden.

Men det er stadig uafklaret, hvordan foreningernes brug af aktivitetscentret kommer til at foregå i fremtiden, fortæller Poul Erik Rasmussen, talsmand for brugerrådet i Højby Aktivitetscenter.

Thomas Ruhoff har for nyligt oplyst i Nordvestnyt, at han satser på, at foreninger og grupper, der benytter aktivitetshuset, fortsat kan komme på stedet.

– Planen er et fælleshus, som både de og lejerne kan gøre brug af, udtalte Thomas Ruhoff, der vil bygge lejligheder i Højbygårds gamle hovedbygning og rækkehuse ude på området.

Det kom bag på dem

Poul Erik Rasmussen savner dog at få en klar melding fra Odsherred Kommune og ejeren om, hvordan det skal foregå i praksis, når både foreninger og beboere skal benytte aktivitetshuset.

– Det har vi ikke rigtigt fået noget at vide om endnu. Vi holdt møde for en måneds tid siden, og det kom noget bag på dem, da jeg kunne fortælle, at vi er 31 foreninger, der skiftes til at bruge Højby Aktivitetscenter nu, siger Poul Erik Rasmussen.

Talsmanden understreger, at han på mødet med ejer Thomas Ruhoff og repræsentanter fra Odsherred Kommune fik et positivt indtryk af Højbygårds nye ejer.

– Han virker meget imødekommende, siger Poul Erik Rasmussen.

Højby Aktivitetscenter ligger i en særskilt bygning på Højbygårds område. Foto: Stefan Andreasen

Møder personligt op

Ifølge talsmanden for brugerrådet blev der på mødet nævnt en form for chip system til den fremtidige brug af aktivitetshuset.

– Men det fremtidige booking-system er ikke på plads endnu. Vi ved ikke, hvad de mener med det, og vi har ikke modtaget et referat fra mødet endnu.

– Som det fungerer nu, møder vi et par stykker op fra brugerrådet den første onsdag i hver måned, hvor man så kan booke sig ind i vores kalender. På den måde holder vi også lidt øje med huset – at det hele kører, som det skal. Man kan også ringe og bestille tid, fortæller Poul Erik Rasmussen.

Hvor lang lejekontrakt

Nogle af de 31 foreninger og klubber benytter huset til faste ugentlige eller månedlige aktiviteter – andre til enkeltstående arrangementer, foredrag og møder.

– Der er en del uafklarede ting: Hvordan booking-systemet skal fungere, og hvem der skal holde øje med aktivitetshuset. Vi ved heller ikke, hvor lang lejekontrakt kommunen har tegnet på aktivitetshuset med den nye ejer. Er det en fem-årig kontrakt. Eller for evigt? Og vi savner et referat af mødet fra kommunen, siger Poul Erik Rasmussen.

Der skal indrettes lejligheder i den lange, røde hovedbygning på Højbygård. Foto: Stefan Andreasen

Der skal nu udarbejdes en ny lokalplan for området ved Højbygård. Ejer Thomas Ruhoff vurderer, at der nok vil gå halvandet til to år, før de første lejere kan flytte ind.