Brandmænd frygter for brandvæsenets fremtid

Henrik Sloth, Michael Larsen, Bo Olsen, Jørgen Merritskov og Tom Jacobsen er fem rutinerede deltidsbrandmænd, og de er stærkt bekymrede for Vestsjællands Brandvæsens fremtid. Foto: Martin Hoffmann Kønig
Henrik Sloth, Michael Larsen, Bo Olsen, Jørgen Merritskov og Tom Jacobsen er fem rutinerede deltidsbrandmænd, og de er stærkt bekymrede for Vestsjællands Brandvæsens fremtid. Foto: Martin Hoffmann Kønig

I sidste weekend oplevede deltidsbrandfolkene i Odsherred noget de sjældent har oplevet. To alarmudkald om brand et sted i Odsherred kunne ikke slukkes ved hjælp af brandfolk fra stationerne i Asnæs eller Nykøbing. Der kom ikke brandfolk nok. I følge tillidsmand Bo Olsen, fra stationen i Asnæs, er det et symptom på et særdeles latent problem.

»Siden sammenlægningen af beredskaberne i 2016 har vi ikke mødt andet end besparelser, og det er nu så slemt, at motivationen mangler. Frustrationerne blandt brandfolkene kan vi tydeligt mærke både i Nykøbing og i Asnæs. I dag er det så slemt, at når der ikke møder folk nok til alarmudkald, så spørger vagtcentralen indsatslederen om han er sikker på, at han har brug for flere folk i stedet for at trykke på knappen med udkald med det samme,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Han bakkes op af Henrik Sloth, Michael Larsen, Jørgen Merritskov og Tom Jacobsen, alle deltidsbrandmænd med mange års erfaring, og de fortæller, at brandmændenes fremmøde ved alarmer viser problemets omfang, for det går kun nedad, og det er noget helt nyt. Brandfolkene er enige om, at løsningen skal findes hos de fem ejerkommuner, der må betale mere til et brandvæsen, der ifølge dem er underfinansieret, og sker der ikke forbedringer, så frygter de, at det bliver fuldstændig umuligt at rekruttere nye brandfolk.

Odsherreds borgmester, Thomas Adelskov (S), sidder i beredskabskommissionen, og kender til problemerne.

»Der pågår forhandlinger mellem ledelsen og medarbejderne i beredskabet om deres lokalaftaler og lønforhold. Jeg vil derfor ikke gå ind i den diskussion. Jeg er dog enig i, at kommunerne blev pålagt sammenlægning og en besparelse af regeringen, og at det er svært at få enderne til at nå sammen i hele beredskabet. Jeg genkender også godt problemstillingen omkring fremmøde og rekruttering som vi også kunne se før sammenlægnngen. Det handler selvfølgelig om lyst til at være brandmand, men også om de er muligt at rekruttere brandmænd, der er ansat i nærområderne,« siger han til Nordvestnyt.