Borgerlige til kamp mod bureaukratiet

Et borgerligt flertal i Odsherred Byråd er klar med et budgetforslag, som betyder afskedigelser i administrationen. Antallet af ledere skal ned, for bureaukratiseringen er løbet løbsk, mener V, K, DF og Odsherredlisten.

Administrationen og kulturområdet skal slankes, rengøringen skal sammen med ydelser fra Vej & Park sendes i udbud. Skatten skal holdes i ro. Og så skal der ikke spares mere inden for børne-, unge- og ældreområderne.

Sådan lyder nogle af de tiltag, som Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Odsherredlisten er blevet enige om.

Partierne har i fællesskab sendt et forslag til budget 2010 frem til økonomiudvalget. Og da Socialdemokraterne har fremsendt sit eget budgetforslag med en skattestigning på 0,5 procent, ser det ud til, at der for første gang i Odsherred Byråds kortvarige historie ikke kommer til at stå et bredt flertal bag budgettet.

Budgetforslaget fra VKO-partierne samt Odsherredlisten fjerner planlagte besparelser på 15 mio. kr. på børne- og skoleområdet. Forligspartierne har i alt fundet besparelser og budgetreduktioner på omkring 36 mio. kr. De 13 mio. kr. skal hentes fra anlægsposter og ved salg af ejendomme, mens 19 mio. kr. skal findes ved at spare på driften.

Her rammer sparekniven først og fremmest administrationen. Og lederne er særligt i fokus.

Ledelseslaget er blevet for tykt, og bureaukratiseringen er løbet løbsk, mener de fire partier.

Afbureaukratisering sparer seks millioner kroner

Den borgerlige blok forventer, at en afbureaukratiseringen af kommunen giver en besparelse på over seks mio. kr.

– Det kan ikke foregå uden, at nogen mister deres arbejde. Men Kommunernes Landsforening har selv peget på, at kommunen har 40 administrative personer for meget, siger Steen Egede Jensen.

Partierne peger konkret på at reducere antallet af pædagogiske konsulenter og skolekonsulenter med i alt én mio. kr.

– Her ligger vi i dag langt over, hvad andre kommuner har. Og vi foreslår, at vi kommer ned på samme niveau som andre steder, begrunder Steen Egede Jensen (DF) forslaget.

Ved at sende rengøringen i udbud samt decentralisere opgaverne i Intern Service regner partierne med at spare tre mio. kr.

Kulturområdet skal spare i alt tre mio. kr. næste år.

– Det svarer til seks-syv procent af kulturbudget, men vi friholder foreningsområdet, oplyser Morten Egeskov (V).

Partierne vil også forstærke indsatsen over for socialt bedrageri.

– Her er der mange penge at hente, hvis kommunen arbejder mere målbevidst med området, siger Henrik Jensen (K).

Budgetforliget mellem de fire partier lægger også op til, at direktionen bliver én direktør færre end planlagt. Og så er partierne klar til at se på udgifterne til politikerne, herunder størrelsen på politiker-vederlagene. toa nordvest.dk