Bondam: Cykelstier er ikke svar på alting

Foto: Mie Neel
Klaus Bondam, Ulkerup Skov.
  Foto: Mie Neel
Klaus Bondam, Ulkerup Skov. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam er ikke ukendt med manglen på cykelstier i Odsherred, hvor han bor i landsbyen Ulkerup. Her er cykelstier ikke eksisterende, og vejhuller er en velkendt del af cykelturen. Derfor hilser han det også velkommen, at den nye kampagne, »Vi deler vejen«, får sat fokus på de mange strækninger, hvor fodgængere, cyklister og biler skal dele vejbanen.

– Kampagnen er meget positiv, og det får forhåbentlig bilisterne til lige at slippe speederen og give god plads, når de passerer cyklisterne, siger Klaus Bondam.

Han erkender, at kampagnen med de mange opsatte papskilte ikke nødvendigvis gør cykelruter mindre farlige.

– Men cykelstier er ikke svaret på alting. Det er ikke realistisk at arbejde på at få lagt cykelstier alle steder. Der vil være steder, hvor der ikke er plads eller kommuner, hvor der ikke er økonomi til det, siger Klaus Bondam, der peger på 2-1-veje og hastighedsnedsættelse som andre løsninger, der kan fremme trafiksikkerheden for cyklister.

Han håber samtidig, at transportminister Benny Engelbrecht (S) vil fortsætte sin kamp for cyklisterne.

– Vi må holde ministeren fast på, at han ofte kalder sig »cykelminister«. Vi har med regeringens og støttepartiernes forståelsesaftale efter sidste års folketingsvalg for første gang nogensinde fået cyklisme nævnt i et politisk papir på så højt niveau, og jeg ved, at ministeren har et ønske om, at en del af den grønne omstilling skal ske gennem cyklisme, siger Klaus Bondam, der ser meget frem til den lovede grønne investeringsplan på transportområdet, der forhåbentlig vil styrke både cyklisme og kollektiv transport – ikke mindst i landkommuner som blandt andet Odsherred.

Som borger i Odsherred har han også forståelse for kommunens begrænsede økonomiske rådemidler.

– Men der er masser af steder, hvor kommunen kunne se cykel-infrastrukturen bedre efter i sømmene. Slå græsset eller sørge for bedre skiltning. Jeg ved godt, at kommunalpolitik er benhård prioritering. Når man skal vælge mellem at afsætte penge til cykelstier eller ældrepleje, så vil de fleste nok vælge ældrepleje, siger Klaus Bondam, der dog roser borgmesteren for, at have et godt blik for cykelfremme.