Bilist i livsfare efter ildebefindende

Foto: Anders Tilsted