Begejstring for mulig læreruddannelse

Lokal jubel over udsigt til læreruddannelse på Vallekilde Højskole.

Lokal jubel over udsigt til læreruddannelse

Formand for Odsherreds Lærerkreds, Christina Even (tv.), og centerchef Ane Stallknecht - her i gang med at underskrive ny lokal lærertidsaftale - jubler over udsigt til læreruddannelse placeret i Odsherred. Foto: Odsherred Kommune

Foto: Foto: Mie Neel

Nyheden om at Professionshøjskolen Absalon vil søge om lov til et etablere en læreruddannelse i Odsherred, bringer smilet i Odsherred – ikke alene på borgmesterkontoret, hvor Karina Vincentz (Nyt Odsherred) glæder sig meget over højeskolesamarbejdet i Vallekilde.

Det er ikke mange, der har kendt til det seneste halve års drøftelser, men lærerkredsformand i Odsherred, Christina Even har været briefet en smule af centerchef Ane Stallknecht i center for børn, unge og familie.

– Det er meget lidt, jeg ved om det, men på det foreliggende grundlag kan jeg da kun være begejstret. Vi har virkelig brug for en læreruddannelse tættere på end Roskilde for at kunne fastholde nogle af de nye læreruddannede i kommunen, siger lærerkredsformanden i en kommentar til nyheden fra professionshøjskolen.

Hun peger på, at netop det nære studiemiljø højskolens rammer tilbyder, vil kunne tiltrække studerende.

– Jeg har fra flere lærerstuderende fra København hørt, at de savner det nære tætte studiemiljø, som der faktisk var på seminarierne. Ligesom de også savner tilhørsforholdet til lærerprofessionen, da de store campusser er blandede med flere professioner, uddyber hun og glæder sig til at lærerkredsene i det nordvestsjællandske område bliver mere inddraget i planerne.

I center for børn, unge og familie i Odsherred Kommune, er der også begejstring for Absalons planer.

– Det er en gave for Odsherred, fordi vi jo gerne vil have en læreruddannelse tæt på vores byer. Holbæk Seminarium har jo været lukket i flere år, men det betyder altså rigtig rigtig meget, at vi har nogle uddannelser i vores nærområde. Specielt læreruddannelsen er en gave, fordi vi jo mangler uddannede lærere, siger centerchef Ane Stallknecht.

– Det er vikarerne vi skal have fat i. Vi har jo vikarer, dem vi kalder 4.g’ere, som bruger deres første år efter gymnasiet på at være lærervikar. Tænk hvis vi kunne få den gruppe unge til at bruge højskolens tilbud, blive grebet af det og blive uddannet lærer, siger hun videre.