Bankohajerne spiller igen

Spil: Corona har ødelagt mangt og meget – herunder bankospil. Men nu tager de gæve bankospillere atter fat i brikker og dupper.

Foto: Kenn Thomsen