Aftaler moderniserer pædagogernes arbejde på skolerne

Med aftaler om samarbejde og arbejdstid er pædagogernes rolle på skolerne rykket ind i nutiden, mener BUPLs fællestillidsrepræsentant i Odsherred.

Nye aftaler moderniserer pædagogernes arbejde på skolerne

I de kommende år vil 34 procent af pædagogerne i Odsherred være pensionsklar ligesom Judy Jørgensen, der for nylig stoppede i Egebjerg Børnehave. Nye arbejdstids- og samarbejdsaftaler skal være med til at rekruttere og fastholde nye generationer af pædagoger i et ligeværdigt samspil med lærerne.

Foto: Per Christensen

– Der lå en meget gammel aftale, som slet ikke passede ind i nutidens arbejde på skolerne. med de nye aftaler om samarbejde og arbejdstid har vi skabt en fælles forståelse for pædagogernes arbejde i en moderne skole, siger Pernille Duus, der er BUPLs fællestillidsrepræsentant i Odsherred.

Efter flere års forarbejde har BUPL og Odsherred Kommune skabt rammerne for det pædagogiske arbejde både i undervisningssammenhæng, men også i SFO’er og klubber rundt om i kommunen.

– Vi har haft mange gode snakke og brugt meget tid på at realisere det fælles ønske om at løfte det pædagogiske arbejde og skabe et ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pædagoger på skolerne, siger fællestillidsrepræsentanten om de to aftaler.

Arbejdstidsaftalen og samarbejdsaftalen indeholder blandt andet elementer omkring individuel planlægningstid og en respekt for de pædagogiske funktioner omkring barnet – både i og udenfor klasselokalerne.

34 procent snart på pension

Odsherred Kommuner er en af de kommuner i landet, hvor andelen af ældre pædagoger er størst. Indenfor en kort årrække vil 34 procent af pædagogerne i Odsherred kunne gå på pension, og derfor har der i arbejdet med aftalerne også været et stort fokus på redskaber, der kan kan være med til at rekruttere og ikke mindst fastholde nye generationer af pædagoger.

I de kommende år vil 34 procent af pædagogerne i Odsherred være pensionsklar ligesom Judy Jørgensen, der for nylig stoppede i Egebjerg Børnehave. Nye arbejdstids- og samarbejdsaftaler skal være med til at rekruttere og fastholde nye generationer af pædagoger i et ligeværdigt samspil med lærerne. Foto: Per Christensen

– Blandt andet har vi lavet aftale om mentor-ordninger, hvor erfarne pædagoger får afsat timer til at træde ind i en mentor-rolle for nyuddannede pædagoger, så de får en forventningsafstemning og en grundig introduktion til arbejdet, fortæller Pernille Duus.

– Vi oplever, at mange nye får et kulturchok, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Mange er gået direkte fra en ungdomsuddannelse ind på pædagoguddannelsen og har derfor kun erfaringer fra deres praktikophold. Men med aftalen er der nu til og plads til sparring og introduktion, så vi sikrer, at de får en god start.