Aftale om arbejdstid og samarbejde på plads

BUPL Midtsjælland og Odsherred Kommune har indgået aftaler om arbejdstid og samarbejde.

Pædagoger får arbejdstids- og samarbejdsaftale med kommune

Foto: Peter Andersen

En aftale om arbejdstid og en samarbejde. BUPL Midtsjælland og Odsherred Kommune har netop indgået to aftaler,som til sammen har til formål at styrke kvaliteten i fritidsinstitutionerne og samtidig betyder, at pædagogerne indgår på lige fod i de professionelle læringsfællesskaber i undervisningstiden på skolerne.

Det oplyser Odsherred Kommune på sin hjemmeside.

“Med aftalen har vi givet hinanden håndslag på, at vi vil udvikle et attraktivt og fælles skolevæsen i Odsherred Kommune, hvor alle ansatte har ens grundvilkår, og hvor alle arbejder for dialog, åbenhed og i et gensidigt forpligtende samarbejde. Pædagoger har sammen med deres lærerkolleger en vigtig og helt naturlig plads i folkeskolen, hvor børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse er centrale mål. Odsherred kommune og BUPL ønsker, i samarbejde, at skabe attraktive skoler og arbejdspladser, som indfrier de politiske målsætninger for skolevæsenet såvel nationalt som lokalt”, skriver kommunen.

Med aftalerne vil kommunen sætte en sløjfe omkring ønsket om at fastholde og skabe bedre muligheder for at kunne rekruttere uddannede pædagoger. Samarbejdsaftalen skal bidrage til størst mulig kvalitet i såvel undervisning som fritid byggende på høj faglighed, et godt arbejdsmiljø og en stærk og ligeværdig professionel kapital.

“Pædagogernes arbejde er en vigtig faktor i forhold til at kunne indfri visionen og målene i Odsherred Kommunes børnepolitik, målene om bedre og øget inklusion samt deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber for alle børn”, skriver kommunen videre.

Aftalen vil også medvirke til en øget grad af fastholdelse og rekruttering af pædagoger, da den både sikrer individuel planlægningstid til den enkelte pædagog, respekt for de forskellige funktioner, pædagogen varetager i SFO og undervisning, og en bedre introduktion af nyuddannede og nyansatte.

Aftalen baserer sig på en fælles forståelse af pædagogernes placering og rolle i den moderne folkeskole.