Vi føder for lidt og flere af os bliver rigtigt gamle

Trods et stort fødselsunderskud opererer kommunens befolkningsprognose med at vi bliver 1.349 flere indbyggere i 2030. Boligbyggeri og flytning fra andre kommuner er med til at sende indbyggertallet i vejret.

Vi føder for lidt og flere af os bliver rigtigt gamle

Sidste år fødte kommunens kvinder 750 børn og dermed faldt fertiliteten endnu engang. Foto:

Foto: lev dolgachov
<p>Der bliver stadig længere mellem den jamrende smerte og de glade kluk henne på fødestuen. Til gengæld runger kirkeklokkerne stadig oftere, når der kaldes til begravelse.</p>