Veteran føler sig ikke hørt

SAGSBEHANDLING: For afghanistanveteran Bjarke Rask har det været én lang kamp, at få Næstved Kommune til at forstå hans sag, som blev startet i en anden kommune.

Camilla og Bjarke Rask føler sig mødt af mistro i Bjarkes sag i Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune.

NÆSTVED KOMMUNE: På overfladen virker Bjarke Rask velformuleret og stærk, men inde bag ved kæmper han men spøgelserne fra sine to udsendelser til Afghanistan i 2007 og 2009.

Det betyder, at han bruger mange kræfter på at blive sig selv igen, når han har haft møde med sin sagsbehandler.

PTSD

Som mange andre veteraner, har Bjarke Rask Posttraumatisk Stressforstyrrelse (PTSD). Han brød sammen år efter han var kommet hjem fra Afghanistan og blev diagnositeren med PTSD i 2017.

Derfra begyndte en længere forløb i Guldborgsund Kommune, hvor han boede. Han var igennem et ressourceforløb, for at kommunen kunne afklare hans arbejdsevne.

Bjarke Rask stod på kanten til at få tilkendt førtidspension, da han i juni 2021 flyttede til Næstved Kommune.

Starte forfra

Mødet med Center for Center for Arbejdsmarked i Næstved var som at blive slået tilbage til start.

– Ved første møde blev det klart, at fagpersonerne i rehabiliteringsteamet ikke havde læst min sag. De var forudindtagede og mistroiske, fortæller Bjarke Rask.

Sagsbehandlerne i Center for arbejdsmarked vil sende Bjarke Rask i et nyt afklaringsforløb med praktik, som skal være otte timer om ugen. En praktik i Guldborgsund Kommune havde slået fast, at Bjarke dårlig nok kan klare at arbejde seks timer om ugen.

Bjarke Rask klager over sagsbehandlingen til arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen og siden til borgmester Carsten Rasmussen, som sender ham tilbage til arbejdsmarkedschefen, som ikke har yderligere kommentarer.

Det er først senere at Bjarke Rask finder ud af, at der findes en borgerrådgiver, som han kunne have bedt om hjælp.

– Men da havde jeg jo været hele vejen til toppen med min henvendelse til borgmesteren uden at det hjalp, fortæller han.

Aflyste møder

Derefter kommer der tre måneder uden der sker noget i Bjarkes sag.

– Tre møder i træk bliver aflyst af Center for Arbejdsmarked, fortæller han.

Her i marts – ni måneder efter Bjarke Rask og hans kone Camilla flyttede til Næstved Kommune – har han endelig været til møde om sin sag.

Bjarke Rask, har haft sine kone, der læser til socialrådgiver, og to repræsentanter fra Veterancentret med som bisiddere ved mødet.

Næstved Kommunen fastholder, at Bjarke Rask skal i praktik. Dog kun seks timer om ugen, og ikke otte som man først havde foreslået.

– Bjarke virker velfungerende ved møderne, men sagsbehandlerne ved ikke i hvor høj grad møderne dræner ham for ressourcer, siger Camilla Rask.

Praktik igen

Nu skal han i praktik i DGIs træningscenter i Vordingborg

– Det kender jeg, og har selv fundet praktikpladsen, fortæller Bjarke Rask.

Hele forløbet har fået ham til at miste tilliden til at kommunen vil ham det bedste. Og han frygter, at sagsbehandlerne vil ignorere de lægefaglige udtalelser om hans tilstand, så han efter den kommende praktik bliver presset til et længere praktikforløb.

– Jeg er magtesløs. For syg til fleksjob, men er for rask til førtidspension.