Ups! Endnu en bommert fra Herlufsholms bestyrelse

Den afgående bestyrelse for Herlufsholm Skole og Gods udnævner bestyrelsesformand, der ikke lever op til skolens egen fundats.

Den nye formand falder udenfor aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer. Arkivfoto

I bestræbelserne på at få gjort op med en usund kultur på Herlufsholm Kostskole, gik hele bestyrelsen af i weekenden for at overlade ansvaret til en helt ny bestyrelse.

Mandag kunne den afgående formand Torben von Lowzow sætte navn på den nye bestyrelsesformand, som skal samle en ny bestyrelse.

Det er den 71-årige tidligere højestesretsdommer Jon Stokholm, der er ny formand for bestyrelsen.

Men den afgående formand har tilsyneladende ikke styr på reglerne. For i fundatsen for Herlufsholm Skole og Gods, der beskriver, hvordan bestyrelsen sammensættes, står det sort på hvidt, at der er en øvre aldersgrænse på 70 år for bestyrelsens medlemmer.

Aldersbegrænsning

Aldersbegrænsningen blev ført ind i fundatsen ved den seneste ændring i 2012. Her står der i § 3: “Der indføres en fast øvre aldersgrænse på 70 år for bestyrelsens medlemmer”.

Dermed er et et brud på styrelsesreglerne i skolens fundats, at nyudnævne et bestyrelsesmedlem, der er 71 år gammel.

– Meget tyder på, at den nye bestyrelsesformand er kompetent og har de rigtige værdier, særligt tillægger jeg det værdi, at han har så stor respekt for og kendskab til lovgivningen på området, siger advokat (H) Jackie Phillip, direktør på Board Institute Bestyrelsesuddannelse,

– Men dette synliggør det fundamentale problem med den netop afgåede bestyrelse – at de ikke kender deres egne vedtægter – for så havde de vidst, at der var et problem, forsætter han.

– Der er skandale på skandale i den bestyrelse, siger advokat Jackie Phillip.

Det nemlig ikke første gang, at den afgående bestyrelse kludrer i det. I maj måtte bestyrelsen droppe at lade advokat Jon Lauritzen stå for advokatundersøgelsen af Herlufsholm, da en partneradvokat i firmaet er gift med et medlem af Herlufsholms bestyrelse.

Ulovlig paragraf

Selv siger den nye bestyrelsesformand Jon Stokholm, at der er tale om en force majeure situation, hvor det vigtigste er at få Herlufsholm skole på rette kurs igen, ikke hvad der står i fundatsen.

– Og i øvrigt er aldersdiskrimination i strid med loven, siger Jon Stokholm.

Det allerede ulovligt at aldersdiskriminere i selskaber, men alder er ikke pillet ud af al fondslovning endnu.

– Det rent juridiske, som at ændre Herlufsholms fundats, er ikke den opgave der står øverst på min dagsorden lige nu, forklarer Jon Stokholm.

Men han udelukker ikke, at det skal ske senere.

Vi ville gerne have spurgt den afgående bestyrelsesformand Torben von Lowzow om, hvorfor han har peget på Jon Stokholm som ny bestyrelsesformand, når det er i strid med skolens fundats at udpege et bestyrelsesmedlem over 70 år, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser tirsdag.

Afgående formand for Herlufholms bestyrelse Torben von Lowzow udnævner ny formand, der ikke kan indsættes på grund af sin alder. Privatfoto