Truede børn svigtet: 82 sager forsvandt i postkasserod

En it-fejl har betydet, at 82 underretninger om børn og unge har ligger i en død indbakke i mere end en måned. Nogle af sagerne skulle være behandlet indenfor 24 timer.

Nogle af de forsvundne underretninger kan være hastesager og overgreb mod børn.

Nogle af de forsvundne underretninger kan være hastesager og overgreb mod børn.

Foto: Jens Wollesen

En fejl i it-systemerne hos Center for Børn og Unge har medført, at 82 underretninger til Næstved Kommune fra skoler, dagtilbud, psykiatrien og fra private om børn i mistrivsel er endt i en forkert postkasse. Her har de ligget uden at blive registreret og gennemgået indenfor de 24 timer, som loven kræver. Det kan betyde, at børn eller unge med behov for akut hjælp ikke har fået den hjælp de har behov for.