Tre klip i kortet

6 bliver godt nok til 9, når man vender tallet om, men 98 km/t hvor man må køre 60......
6 bliver godt nok til 9, når man vender tallet om, men 98 km/t hvor man må køre 60……

Er det ugedagen, tidspunktet på dagen eller vejret, som betyder noget for, hvor hurtigt folk kører, eller er det helt tilfældigt?

Da politiet i fredags lavede hastighedskontrol på Østre Ringvej i Næstved, var der ud af 2.062 målte bilister 45, som kørte for stærkt. Tirsdag mellem klokken 11 og 13.55 blev der målt hastighed på 1.380 bilister, og ud af dem kørte 71 for stærkt. Højest målte hastighed på strækket, hvor man må køre 60 km/t, var 98 km/t og der blev uddelt tre klip i kørekortet.