Synspunkt: Hvorfor skal vi være spisekammer for kødglade russere og kinesere

Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER
Pernille Follmann Ballebye er ikke begejstret til udsigten om en svinefarm i Glumsø. Foto: Jens Wollesen
Pernille Follmann Ballebye er ikke begejstret til udsigten om en svinefarm i Glumsø. Foto: Jens Wollesen

Pernille Follmann Ballebye, bestyrelsesmedlem i Miljøforeningen for Gammel Susåland og omegn

Vinderuphøjvej uden for Glumsø ligger i naturskønne omgivelser i umiddelbar nærhed af mose og skov. En lokal godsejer har imidlertid planer om at opføre et af landets hidtil største svineproduktionsanlæg med kapacitet til omkring 40.000 slagtesvin årligt midt i denne herlighed. Anlægget vil få en altdominerende placering i landskabet til stor gene for mindst 80 husstande.

Har den lokale miljøforening en god sag, når den protesterer? Som Helle Jessen (S), formand for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, venligt minder om i sit debatindlæg af 14. januar 2021, er dette en ren godkendelsessag. Kommunen er med andre ord forpligtet til at give ansøger miljøgodkendelsen. Hvis ikke jeg vidste bedre, ville jeg dog tro, at det var en embedsmand, som stod bag debatindlægget. Som læser får man nemlig den opfattelse, at ansøgers miljøgodkendelse allerede er i hus.

Vi vil gerne stille Helle Jessen og hendes kolleger spørgsmålet: Ønsker kommunen sig det anderledes?

Mine nærmeste naboer har boet her i 15 til 20 år. De er fra den ene dag til den anden blevet ofre for en få år gammel rammelovgivning, der har sat husejere med eller uden landbrugspligt i en rettighedsmæssigt urimelig situation. Som nabo til et produktionsanlæg i denne skala modtager man ingen kompensation på trods af udsigten til en stærkt faldende ejendomsværdi.

Otte siloer og tre gylletanke foruden selve produktionsanlægget – længde: to fodboldbaner – kommer selvsagt til at sætte sit præg på et kuperet landskab som dette. Mængden af luftbåren ammoniak kommer sandsynligvis til at påvirke de omkringboendes helbred negativt. I forvejen er området trafiktungt, men det siger sig selv, at ingen skolebørn fremover kan transportere sig selv.

Vi er skam ikke kritiske over for landbrug. Vi er kritiske over for den EU-subsidierede industrielle griseproduktion, som i disse år får lov at ekspandere i tæt beboede landområder uden at have en lokal forankring. Hvorfor skal vi være spisekammer for kødglade russere og kinesere?

Hvor er den politiske vilje og vision? Således har for eksempel Holbæk Kommune søgt om undtagelse for loven i dette spørgsmål. Ligeledes en socialdemokratisk ledet kommune, der af mange gode grunde er optaget af grønne spørgsmål og bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Ingen lokalpolitikere fra Næstved Kommune ønsker tilsyneladende at debattere dette problem, der breder sig som ringe i vandet. Borgermøde? Umuligt på grund af corona. Men sagsbehandlingen udsætter man ikke af den grund.

Kære lokalpolitikere: 2021 er kommunalt valgår. Lad os høre, hvilke tidssvarende ønsker og planer I har for kommunens landdistrikter, inden de bliver affolket eller forfalder helt. De socialdemokratiske borgmestre på den københavnske Vestegn har en lang tradition for at fortælle deres folketingskandidater, hvordan den førte politik og lovgivning i praksis virker ude i kommunerne. Vores socialdemokratiske statsminister nævnte i sin nytårstale den særlige opgave, der ligger i fortsat at udvikle landdistrikterne af hensyn til landets balance. Det kan man kalde momentum.