Sygehus-ansatte beskyttes mod mæslinger

Foto: Mogens Lorentzen

Personalet på børneafdelingen på Næstved Sygehus får nu tilbud om at blive vaccineret mod mæslinger. De seneste måneders mange tilfælde af mæslinger har fået afdelingssygeplejerske Anette Østerkjeerhuus til at bestille ekstra portioner af vaccine mod mæslinger.

– Vi får jo nogle børn indlagt med mæslinger, og så skal personalet i hvert fald have tilbud om at blive vaccineret. Men det er frivilligt, siger Anette Østerkjeerhuus til Sjællandske.

Hun tilføjer, at langt hovedparten af de op mod 130 medarbejdere på børneafdelingen allerede er vaccineret mod den meget smitsomme sygdom. Men en halv snes stykker er aldrig blevet vaccineret, og de har nu fået tilbuddet. Flere er allerede blevet vaccineret, oplyser Anette Østerkjeerhuus.

Lige nu er der ingen børn indlagt på Næstved Sygehus med mæslinger.

Mæslinger er en meget smitsom sygdom, men da langt de fleste børn født efter 1987 er blevet vaccineret, er den sjælden. Når der alligevel optræder mange tilfælde skyldes det, at omkring hvert 10. barn ikke vaccineres.