Frivillige fortjener gode vilkår

Vi har et stort og mangfoldigt foreningsliv i Ballerup Kommune og mange aktive frivillige.