Skole opfordrer forældre: Lad bilen stå

Foto: Mia Than West

Både skolebestyrelsen og ledelsen på Lille Næstved Skole ærgrer sig over, at der ikke er flere skoleelever, der benytter cykelstien mellem skolens afdelinger i Sandved og Fuglebjerg.

De bakker op om, at flere skoleelever skal cykle til og fra skole i stedet for at blive kørt af deres forældre.

Skolebestyrelsen har i samarbejde med ledelsen for nylig nedsat et trafikudvalg, som hovedsageligt skal kigge på de trafikfarlige veje i områderne samt de udfordringer, der kan være forbundet hermed. Og her er cykelstien og skolevejen mellem afdelingerne i henholdsvis Sandved og Fuglebjerg et oplagt emne, siger formand for skolebestyrelsen på Lille Næstved Skole, Trine Egeberg.

– Vi ser med stor alvor på det, og vi gør faktisk et stort stykke arbejde for at få flere til at cykle. Nu råbte de op for at få den cykelsti. Så skal den også bruges, siger formanden.

– Det er et godt fokusområde, så vi alle sammen kan hanke lidt op i os selv og hinanden. De børn skal altså op på cyklerne, konstaterer Trine Egeberg.

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg, har elever fra 0.-9. klasse, mens afdelingen i Sandved har elever fra 0.-6. klasse. Der vil derfor helt naturligt være elever, som skal fra Sandved til Fuglebjerg i de store klasser.

Dian Sørensen, der er daglig leder på Lille Næstved Skoles afdeling i Fuglebjerg, fortæller, at ledelsen har fokus på netop problematikken i forhold til, at for mange forældre fortsat kører deres børn til skole.

– Det skaber en del trafik om morgenen, som man ville kunne undgå. Vi har selvfølgelig en opgave i at få italesat det. Vi opfordrer eleverne til at cykle, og vi snakker med dem om det dagligt og taler om det til forældremøder, forklarer han.