Samvær og motion i naturen styrker veteraner

Et fredeligt familieliv kan ændre sig for altid, når man har været udsendt på en international mission. Næstveds veterankoordinator Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir bruger fællesskaber og idræt til en bedre tilværelse for nogle af kommunens 836 veteraner.

Samvær styrker veteraner og pårørende

En snak over en kop kaffe. Det er ofte vejen til at skabe en åbning og en dialog med en veteran. Personen overfor er typisk en mand, der i årevis har levet med posttraumatisk stress, og nu endelig opsøger hjælp og støtte.

Siden 2015 har Næstved Kommune haft en veteranpolitik. Den blev skærpet med en strategi i 2021, og siden sommeren 2022 har veterankoordinator Gudrún L. Höskuldsdóttir været ansat på fuld tid. Hun bruger sin egen baggrund og erfaringer til det særlige job, der tilbyder samtaler og vejledning både for individuelle og grupper.

41-årige Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir er opvokset på Island, og har 20 års erfaring med psykisk udfordrede mennesker. Hun bor i Næstved med sin familie og i sommeren 2022 fik hun stillingen som veterankoordinator på fuld tid. Privatfoto

Evne til at skabe ro

– Kroppen siger fra, når man har levet med angst og PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse, red.) gennem længere tid og har forsøgt at skjule det. Når jeg møder veteraner er det ofte det, der er sket. Og så er der brug for en person, der har forståelse og evne til at skabe ro, siger Gudrún L. Höskuldsdóttir.

41-årige Gudrún L. Höskuldsdóttir er en energisk kvinde, der er født og opvokset på Island. Hun er uddannet yogalærer, ergoterapeut og er i gang med en master i idræt og velfærd.

Træning hjælper i modgang

Hun bor med sin familie i Næstved, og for tiden er det pladsen i ishockeymålet hos Operators, der præger fritiden. Det er et hold for veteraner, der er etableret i samarbejde med Copenhagen Falcon.

Hun har en fortid på det islandske TRI Age Group Landshold, og Gudrún L. Höskuldsdóttir har 20 års erhvervserfaring med at arbejde med psykisk udfordrede mennesker i alle aldre.

Hun har selv oplevet modgang fysisk og psykisk. Da hun i en alder af 32 år blev ramt med stress fandt hun opmuntring og terapi i fællesskabet iført løbetøj og med høj puls.

De stærke veteraner stiller op til foto sammen med veterankoordinator Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir, som er god til at igangsætte og motivere. Privatfoto

Kontroltab og skam

Hun bruger sine livserfaringer i sit arbejde, og forstår det kontroltab og den “skam” som nogle veteraner forsøger at leve med: – Der er rigtig mange, der formår at passe deres arbejde, men som burde have hjælp. Målet er at finde frem til dem, siger Gudrún L. Höskuldsdóttir som mener, der skal gøres en indsats for forebyggelse af mistrivsel.

Man kan bare komme og deltage på lige fod med de andre, og det er en ekstra gevinst, når nogle af deltagerne har ekstra ressourcer og kan støtte op med sin deltagelse.

Pilotprojekt på hjul

– Sådan er det også i det pilotprojekt vi kører, blandt andet i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund. Her er det netop de ressourcestærke og dem der har lyst, som er med til at tage ansvar. Når jeg ikke er der, så er der gerne et par stykker fra holdet eller måske en pårørende, der sørger for at træningen bliver afviklet tirsdag og torsdag i HG Fitness eller på en aftalt cykeltur på enten racer, MTB eller i spinningslokalet, siger Gudrún L. Höskuldsdóttir.

Et glimt fra en af de første cykelture på racercykler i efteråret 2022. I øjeblikket er træningen rykket indenfor i spinningslokalet. Veteranerne i Næstved Kommune inviteres med til fællesskabet. Privatfoto

Hun samarbejder med Næstved Cykel Center og andre private virksomheder, som kan se målet og meningen ved indsatsen for veteraner og pårørende. På cykelholdet er det eksempelvis målet, at have et par cykler, som kan lånes ud, så nye veteraner kan prøve, hvordan det er at køre i skoven eller på landevejen på en god cykel sammen med andre.

Motion og fællesskab gør en forskel

Safe Zone er navnet på et tilbud som Næstved Kommune og DIF Soldaterprojekt samarbejder om. Her tilbydes gratis træningstilbud som styrketræning, stand up paddle, gåture og cykling. Det begyndte i efteråret 2022 og har nu cirka 40 deltagere på de forskellige aktiviteter.

– Veteraner har det godt med at være i naturen, og så betyder det sociale samvær utrolig meget, konstaterer veterankoordinatoren, der er meget opmærksom på familien og børnene, som også har ændret sig og taget ansvar, mens den ene af forældrene har været udsendt.

Thomas Schwartzbach (tv) har meldt sig til at hjælpe veteranernes cykelhold, selvom han ikke har været udsendt. Her ses han sammen med en anden vellidt hjælperytter Morten Hansen, der har en fortid i Forsvaret. Privatfoto

Stor risiko for skilsmisse

Hver gang der sendes danske soldater ud i verdens brændpunkter er der stor risiko for, at de kommer hjem med ar på sjælen. 10 procent af dem, der har været udsendt på mission, kommer hjem med psykiske mén.

Alle historier er forskellige, men har det tilfælles at de udgør en trussel for familielivet. Kaos i følelserne som følge af et umenneskeligt pres diagnosticeres ofte med PTSD, og selv trods forståelse og kærlighed fra partneren, er risikoen for skilsmisse stor.

Det er ok at være ked af det

I Næstved Kommune er der registreret 836 veteraner, og det er vigtigt at de har eller får kendskab til de tilbud som kan være eller blive relevante for dem og deres familie.

– Tabuer skal nedbrydes. Det er i orden at sørge, være ked af det og komme frem med de svære oplevelser, siger veterankoordinator Gudrún L. Höskuldsdóttir.

Hun interesser sig for mennesker, og er klar til at sikre en relevant og helhedsorienteret indsats for veteraner, deres familier og pårørende.

Hygge i HG Fitness efter endt træning med veteranerne. Til højre ses Næstved Kommunes veterankoordinator Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir, som er i fuld gang med at skabe aktiviter der kan samle endnu flere omkring træning, cykling og gåture. Privatfoto

Hjælpen er nær

Veterankoordinatoren er ikke sagsbehandler, men har en vejledende funktion og deltager gerne i møder sammen med veteraner som en støttefunktion, fordi det kan være svært at holde rede på alle oplysninger, når man rammes af kontroltab.

Veterankoordinator Gudrún L. Höskuldsdóttir hjælper med at bevare overblikket. Hun hjælper med at tilrettelægge et forløb, hvor kommunens øvrige afdelinger også byder ind.

Skriv på mail: gudlho@naestved.dk eller find veterankoordinatoren på Facebook.com/veteranindsatsnaestved